Day

April 20, 2022
[ad_1] “GIRL HANGING UPSIDE DOWN” BY CARLOS GÁMEZ DE FRANCISCO/WWW.CARLOSGAMEZDEFRANCISCO.COM Click here to download this article as it appears in the magazine, with accompanying artwork. Editors’ note: This article is from the Spring 2022 issue of the Nonprofit Quarterly, “Going Pro-Black: What Would a Pro-Black Sector Sound, Look, Taste and Feel Like?” There is a shift...
[ad_1] Na konferenciji „Regionalna akcija za borbu protiv kriminala i korupcije u šumarstvu“ koja je održana u Podgorici 26.novembra 2021. u organizaciji NVO Green home i CNVP kancelarije zaključeno je: ∙         Da je urgentno potrebna promjena strateškog pristupa u upravljanju šumama u Crnoj Gori. Iako je ovaj sektor godinama unazad prepoznat kao sektor koji obiluje problemima koji dovode do...
[ad_1] U četvrtak 25.11.2021., putem ZOOM platforme organizovali smo drugu nacionalnu radionicu projekta „Partnerstvo za pametnije peći – Regionalna platforma znanja za zamjenu neefikasnih peći na Zapadnom Balkanu“, koja je ujedno predstavljala i nastavak aktivnosti na informisanju građana,  državnih i lokalnih institucija, organizacija civilnog i privrednog sektora i finansijskih institucija o mogućnostima zamjene neefikasnih uređaja...
[ad_1] Nikšić, 24.10. – 25.10.2021. – NVO Green Home u saradnji sa NVO Društvom mladih ekologa iz Nikšića sprovela je identifikaciju ekoloških pritisaka na rijekama: Gračanica i Bistrica i gornji tok rijeke Zete. Pored toga što se vode rijeke Zete iskorišćavaju za potrebe rada HE Perućica, zagađenje koje donose njene pritoke Gračanica i Bistrica dodatno...
[ad_1] Ukoliko želite da nam pružite podršku u radu i pomognete pri realizaciji aktivnosti, možete se pridružiti našem volonterskom centru. Popunite prijavni formular iz priloga, pošaljite ga na greenhome@greenhome.co.me, nakon čega ćemo vas kontaktirati i dogovoriti saradnju.  [ad_2] Source link
[ad_1] Nelegalne aktivnosti u životnoj sredini možete prijaviti na prijave@greenhome.co.me.  The post Prijavi nelegalne aktivnosti u životnoj sredini appeared first on Green Home. [ad_2] Source link
[ad_1] SOS telefon na koji možete prijaviti nelegalne aktivnosti na rijeci Zeti i u njenoj blizini je +38220609375. The post SOS telefon za rijeku Zetu appeared first on Green Home. [ad_2] Source link
[ad_1] Povodom Svjetskog dana močvarnih staništa, organizovali smo edukativnu posjetu Skadarskom jezeru za volontere, aktiviste i studente biologije i zaštite životne sredine. Posjeta je obuhvatila obilazak dijela jezera prema graničnom prelazu Božaj (punkt Stanaj). U okviru posjete učesnicima smo ukazali na značaj močvarnih staništa za ljude i prirodu kao i našem odnosu prema ovom izuzetno...
[ad_1] Cilj takmičenja je bila promocija i popularizacija cirkularne ekonomije kroz aktivno učešće građana, ali i promocija inovativnih aktivnosti u oblasti životne sredine. Takmičari su predstavili 8 ideja o cirkularnoj ekonomiji, upravljanju otpadom, reciklaži, raznim vrstama zagađenja i zagađivačima. Prvo mjesto su osvojili Branka Žižić i Danilo Barjaktarović sa idejom Cirkularna ekonomija za janvnu administraciju....