NVO Green Home identifikovala ekološke pritisake na gornjem toku rijeke Zete i njenim pritokama Bistrica i Gračanica

[ad_1]

Nikšić, 24.10. – 25.10.2021. – NVO Green Home u saradnji sa NVO Društvom mladih ekologa iz Nikšića sprovela je identifikaciju ekoloških pritisaka na rijekama: Gračanica i Bistrica i gornji tok rijeke Zete.

Pored toga što se vode rijeke Zete iskorišćavaju za potrebe rada HE Perućica, zagađenje koje donose njene pritoke Gračanica i Bistrica dodatno opterećuju ovaj slatkovodni ekosistem. S tim u vezi, terensko istraživanje je sprovedeno u cilju sticanja sveobuhvatne slike stanja rijeka i razumijevanja kumulativnih uticaja trenutnih pritisaka, ali i radi izrade plana sanacije ugroženih zona obale i korita rijeke, sa definisanim mjerama.

Identifikacija pritisaka podrazumijevala je mapiranje smetlišta, ispusta otpadnih voda, lokacija eksploatacija šljunka, devastaciju obale i korita i drugih načina korištenja resursa rijeke koji potencijalno ugrožavaju njeno prirodno stanje.

Mapiranju pritisaka prethodila je obuka radnog tima koji obuhvata predstavnike Green Homa, Društva mladih ekologa, Alfa centra i Elektroprivrede Crne Gore.

Prikupljeni podaci će se iskoristiti za izradu Operativnog plana sanacije ugroženih zona obala i korita rijeke sa definisanim mjerama i biće predstavljen nadležnim insitucijama.

Aktivnost je organizovana u okviru projekta: Doprinos očuvanju prirodnih vrijednosti Gornjeg toka rijeke Zete u Crnoj Gori koji je finansijski podržan od strane Partnerskog fonda za kritične ekosisteme – CEPF.Više informacija na: milica.kandic@greenhome.co.me

[ad_2]

Source link

Related Posts

Leave a Reply