Green Home sprovela akciju čišćenja i sadnje na obali rijeke Bistrice

[ad_1]

NVO Green Home je sprovela akciju čišćenja i sadnje 31.05.2022. u Nikšiću na obali rijeke Bistrice, u naselju Humci. U akciji je učestvovao Green Home tim, volonteri organizacije, NVO sektor, predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine kao i Opština Nikšić i Komunalno preduzeće. Tokom rada na gornjem toku rijeke Zete, Bistrice i Gračanice identifikovano je u velikoj mjeri nepropisno odlaganje otpada u koritu i na obalama rijeka. Sprovedena akcija imala je za cilj da podigne svijest o očuvanju životne sredine, da motiviše građane na pravilno odlaganje otpada, kao i da pokrene sprovođenje mjera revitalizacije za poboljšanje stanja rijeka Nikšićkog polja.

Timskim radom uspjeli smo da sakupimo sav otpad koji je bio odložen pored kontejnera i na obali rijeke – livadi i tako odvezli pun kamion nakon akcije. Uklonjeno je odlagalište komunalnog i kabastog otpada, a zatim su zasađene sadnice breze. Za potrebe sadnje dovezen je i humus. Pored toga, sa stanarima zgrade koja je u neposrednoj blizini, dogovorili smo saradnju u cilju očuvanja ove lokacije i posađenih biljaka, te im za zalivanje obezbijedili potrebno crijevo.

[ad_2]

Source link

Related Posts