I dalje ograničen napredak u pregovorima u Poglavlju 27

[ad_1]

Pregovaračko poglavlje 27 – životna sredina i klimatske promjene je i u ovom Izvještaju o napretku Crne Gore u procesu pridruživanja EU, ocijenjeno kao oblast u kojoj se bilježi ograničen napredak. Nakon prošlogodišnje ocjene, koja je bila najlošija u poslednjih 5 godina, ove godine se ponavlja ista ocjena što je potpuno očekivano, s obzirom na to da su u ovoj oblasti poražavajući rezultati.

Radna grupa za ovo poglavlje konstituisana tek u oktobru 2021. godine, nakon čega mjesecima nije imala šefa, što se i konstatuje u izvještaju. Treba napomenuti da radna grupa nije ponovo konstituisana nakon što je u julu 2022. pokrenut proces reorganizacije radnih grupa.

U ključnim preporukama izvještaja nalazi se upravljanje otpadom jer je očigledno podoblast u kojoj su problemi postali jako vidljivi a u kojoj nedostaje napredak. Ističe se neophodnost donošenja novog Zakona o upravljanju otpadom i Plana upravljanja otpadom, a što Green Home u kontinuitetu zahtijeva od Vlade. U izvještaju se navodi da je Crna Gora u ovoj oblasti djelimično usaglašena sa EU zakonodavstvom, što je ocjena i iz prethodnog izvještaja. Ističe se potreba za značajnim naporom na strateškom planiranju i investicijama kako bi se implementirala Strategija upravljanja otpadom do 2030. godine, kao i potreba da se uspostavi sistem odvajanja otpada i reciklaže, kao i da se riješi pitanje privremenih odlagališta.

Ograničen je napredak i u podoblasti kvaliteta voda. Iako su u prethodnom periodu usvojena Planovi upravljanja Dunavskim i Jadranskim slivom, potrebno je uložiti značajne napore kako bi se implemenitralo ovo zakonodavstvo.

U dijelu koji se odnosi na zaštitu prirode konstatuje se ograničena usaglašenost sa EU zakonodavstvom, te se između ostaloga se navodi i da se preporuke Bernske konvecnije iz 2018. vezano za projekat Porto Scadar Lake još uvijek nisu adresirane.

I u odnosu na klimatske promjene, Crna Gora se poziva da intenzivira aktivnosti usaglašavanja Strategije za klimatske promjene sa EU 2030 klimatskom i energetskom politikom.

U konačnom, Izvještaj o napretku Crne Gore u procesu pridruživanja EU sa ograničenim napretkom u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promjena zapravo je dokaz da se u ovoj oblasti jako malo radi i da probleme u ovoj oblasti niko ni ne pokušava da riješi što je neshvatljivo.

Dok u razvijenim evropskim zemljama godinama unazad rade na restauraciji područja koja su devastirana industrijom, u Crnoj Gori je bacanje otpada u rijeku postao potpuno “normalan” način upravljanja otpadom. Krivolov električnim agregatima u nacionalnom parku postaje sastavni dio tradicije a bespravna sječa šuma potpuno uobičajena stvar.

Sve ovo nas udaljava od Evropske Unije a o približavanju njenim standardima ne možemo ni govoriti.

[ad_2]

Source link

Related Posts