Neprimjeren način organizacije javne rasprave za planove upravljanja nacionalnim parkovima 

[ad_1]

Nakon više od godinu i po dana od zakonskog roka za usvajanje planova upravljanja za nacionalne parkove, koji su nakon prostornih planova posebne namjene najvažniji planski dokument na osnovu kojih se vrši upravljanje ovim zaštićenim područjima, Javno preduzeće za nacionalne parkove, poziva javnost na “javnu raspravu” na neprimjeren i nezakonit način objavom materijala na njihovoj web stranici u petak 20. maja i u prazničnom broju dnevnog lista Dan u subotu 21. maja 2022.

Pozivajući se na Zakon o nacionalnim parkovima kojim je definisana obaveza uključivanja javnosti u proces donošenja Planova upravljanja za nacionalne parkove, ovo preduzeće obavještava javnost da će se “javne rasrave” održati u određenim terminima i to na sljedeći način:

Za svaki park pojedinačno se raspravlja u jednom jedinom terminu i to na 3. radni dan nakon objavljivanja materijala za NP Lovćen, na 4. radni dan od objavljivanja materijala za NP Skadarsko jezero, i na 10., 11. i 12. radni dan od objavljivanja materijala za NP Biogradska gora, NP Prokletije i NP Durmitor, bez mogućnosti dostavljanja primjedbi i mišljenja pisanim putem. 5 planova upravljanja sadrži ukupno 402 stranice, pri čemu se ovakvom organizacijom na neprimjeren i nezakonit način ograničava učešće javnosti u raspravi vezano za donošenja planova upravljanja.

Zakon o nacionalnim parkovima definiše obavezu učešća javnosti na način što je dužno da obavijesti zainteresovane organe, organizacije i zainteresovanu javnost o početku pripreme plana upravljanja, objavljivanjem obaviještenja u najmanje jednom štampanom mediju. Obaviještenje treba da sadrži podatke o načinu, roku i mjestu javnog uvida, kao i načinu i roku dostavljanja primjedbi i mišljenja. U konkretnom slučaju, poziv je objavljen u prazničnom broju lista, javnost je uskraćena za mogućnost slanja primjedbi pisanim putem a javna rasprava traje između 3 i 12 dana.

JP za nacionalne parkove, osim što nije u stanju da obezbijedi kvalitetnu zaštitu zaštićenih područja, neprimjerenom i na kraju nezakonitom organizacijom javne rasprave, koja to suštinski i nije, dokazuje da zanemaruje činjenicu da je zaštita, unaprijeđivanje i razvoj nacionalnih parkova djelatost od javnog interesa, te da je pravo građana da znaju kako se i na koji način planira upravljati zaštićenim područjima u narednih pet godina i da u tom procesu učestvuju.Da sve bude besmislenije, nakon što se kasni sa usvajanjem planova već godinu i po dana, na javnu raspravu su dati planovi za period od 2021. – 2025. godine, iako je 2021. godina već odavno prošla a i 2022. je na polovini.

[ad_2]

Source link

Related Posts