Pravilno odlaganje i rukovanje električnim i elektronskim otpadom

[ad_1]

NVO Green Home je 06.07.2022. godine organizovala info dan o pravilnom odlaganju i rukovanju elektronskim i električnim otpadom na Rimskom trgu u Podgorici.

E-otpad (elektronski i električni otpad) spada u opasni otpad zato što sadrži mnoge štetne supstance koje mogu ugroziti zdravlje ljudi i životnu sredinu. Građani su dobili informacije o tome šta je e-otpad, kako se označava, gdje se nalazi kao i informacije o pravilnom odlaganju e-otpada i kako se zaštititi od njihovog uticaja.
Elektronika sadrži teške metale i druge otrovne supstance, zbog čega je e-otpad otrovan. Sa većim dijelom e-otpada se ne postupa adekvatno.Čak 70% ovog otpada je moguće reciklirati i to je jedino pravo rješenje za zaštitu životne sredine, javnog zdravlja i ekonomije.
Info dan je organizovan u okviru projekta “Upoznaj štetne hemikalije!” koji je podržan od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

[ad_2]

Source link

Related Posts